Uchwała nr 1/2011

Zebrani w dniu 20.06.2011 r. w Tucholi członkowie Stowarzyszenia PRO SACHOLAE po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym działalności Zarządu za 2010 rok przedstawionym przez Zarząd oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu członków postanawiają udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.