Aktualności

 • Uchwała nr 3/2022/W z dnia 23.06.2022
 • Uchwała nr 1 i 2/2022/W z dnia 23.06.2022
 • Zakładanie terenów zieleni w postaci wprowadzania zadrzewień oraz trwałych muraw i trawników o cechach półnaturalnych  • W 2018 roku Stowarzyszenie Pro Scholae przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowało przedsięwzięcie pn. „Zakładanie terenów zieleni w postaci wprowadzania zadrzewień oraz trwałych muraw i trawników o cechach półnaturalnych” w ramach programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2018.

   Przedsięwzięcie zrealizowano w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola na obszarze 4800 m².

   Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 16.000,00 PLN, w tym:

   • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wyniosła 30 % (4.800,00 zł),
   • udział własny Stowarzyszenia Pro Scholae w Tucholi wyniósł 70 % (11.200,00 zł).

   Przedsięwzięcie wykonano w okresie od 01.04.2018 r. do 31.10.2018 r.

   Efekt rzeczowy i ekologiczny przedsięwzięcia został osiągnięty poprzez wykonanie następujących czynności:

   • renowacji trawnika na obszarze 900 m²,
   • renowacji trawnika przed budynkiem gospodarczym szkoły na obszarze 480 m²,
   • renowacji trawnika prze budynkiem internatu na obszarze 200 m²,
   • renowacja trawnika przed budynkiem szkoły na obszarze 3220 m².

    
   Pełna wersja artykułu dostępna tutaj.


 • Szkoła leśna z Borami w tle  • Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi i Dyrektor Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi zapraszają na spotkanie z twórcami książki i albumu pt. „Szkoła leśna z Borami w tle.”

   Spotkanie poświęcone 50-leciu kształcenia leśnego w Tucholi
   24 marca 2015 r. (wtorek) godz. 17.00

   MBP w Tucholi – ul. Pocztowa 7B – sala multimedialna


 • Uchwała nr 3/2011  • Zebrani w dniu 12.10.2011 r. w Tucholi członkowie stowarzyszenia postanawiają powołać od 01.11.2011 roku w skład Zarządu Stowarzyszenia PRO SCHOLAE następującą osobę:

   • Członek Zarządu: Anna Stybaniewicz-Pik

   Sekretarz
   Przewodniczący


 • Uchwała nr 2/2011  • Zebrani w dniu 12.10.2011 r. w Tucholi członkowie stowarzyszenia postanawiają powołać od 01.11.2011 roku w skład Zarządu Stowarzyszenia PRO SCHOLAE następującą osobę:

   • Prezes Zarządu: Aniela Czyżyk

   Sekretarz
   Przewodniczący


 • Uchwała nr 1/2011  • Zebrani w dniu 20.06.2011 r. w Tucholi członkowie Stowarzyszenia PRO SACHOLAE po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym działalności Zarządu za 2010 rok przedstawionym przez Zarząd oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu członków postanawiają udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.