Regulamin sprzedaży cegiełek

SPRZEDAŻ CEGIEŁEK CHARYTATYWNYCH STOWARZYSZENIA PRO SCHOLAE

 

1. Cele Stowarzyszenia PRO SCHOLAE ujęte są w statucie.

2. Wygląd cegiełek

Cegiełka ma formę medalu wykonanego z wypalanej laserem sklejki, na planie koła. Na awersie znajduje się logo stowarzyszenia wraz z nominałem, numerem cegiełki oraz adresem siedziby stowarzyszenia.
Na rewersie widnieje logo Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi.

cegielka

3. Cegiełki o poszczególnych nominałach

  • 20 zł, 30 zł i 50 zł mają średnicę 6 cm,
  • 100 zł, 200 zł i 300 zł mają średnicę 8 cm,
  • 500 zł mają średnicę 10 cm.

4. Na sprzedaż cegiełek stowarzyszenie otrzymało pozwolenie od Burmistrza Tucholi.

5. Koszt produkcji cegiełek oraz organizacji ich sprzedaży pokrywa w całości stowarzyszenie.

6. Zysk z ich sprzedaży zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia.

7. Zasady sprzedaży

  • zakup cegiełek jest dobrowolny;
  • wpłat można dokonywać:
    - przelewem na konto stowarzyszenia (w tytule przelewu należy wpisać: na zakup cegiełki, bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia, u pani Klaudii Kozłowskiej
    (ul. Nowodworskiego 9-13, p. 115).

8. Sprawy nieujęte w regulaminie rozpatrywane będą na posiedzeniach zarządu.