Apel

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie PRO SCHOLAE powstało w 2010 roku roku jako ogólnopolska organizacja społeczna, działająca przy Zespole Szkół Leśnych w Tucholi. Po okresie przeznaczonym na sprawy formalne, przyszedł czas, by tchnąć w nie życie.


Szukamy ludzi energicznych, z zapałem i chęcią do działania, tych, którym bliska jest idea przyświecająca powstaniu stowarzyszenia. Nadrzędnym jego założeniem jest stworzenie jak najkorzystniejszych warunków do optymalnego rozwoju uczniów ZSL w Tucholi oraz polepszanie warunków ich kształcenia, wychowania i opieki. Cele statutowe to zatem działalność dydaktyczna, połączona z rozszerzaniem i wzbogacaniem jej form, a także wspieranie inicjatyw związanych z organizowaniem zarówno aktywnego wypoczynku oraz turystyki krajoznawczej, jak i zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Oprócz tego zakładanymi formami działalności są rozwój bazy dydaktycznej oraz wspieranie różnych form pomocy materialnej dla uczniów.

Dołączyć do stowarzyszenia może każdy, kto ukończył 18 lat. Czekamy na osoby, które mają pomysły i propozycje dotyczące jego działalności, a także chcące się zaangażować w organizację rozmaitych imprez i przedsięwzięć. Otwarci jesteśmy też na wszelkie projekty, w które szkoła mogłaby się zaangażować. Zwracam się z apelem szczególnie do absolwentów ZSL , którzy, przechowując pamięć o swej macierzystej szkole, chcą podzielić się z młodym pokoleniem swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest to szansa także dla Was, by zintegrować się wokół wspólnego celu, powspominać, odnowić szkolne kontakty, a jednocześnie pomóc młodszym koleżankom i kolegom. Jednakże PRO SCHOLAE to miejsce także dla pełnoletnich uczniów ZSl, a także wszystkich jego sympatyków. Uczestniczenie w jego działaniach oznacza wpływ na kierunki rozwoju szkoły, a także możliwość trwałego zapisania się w jej historii.


Prosimy zatem o wsparcie wszystkie osoby, firmy, instytucje, którym nasze cele statutowe, realizowane poprzez bieżącą działalność, są bliskie.


Apelujemy do Was – przyłączcie się do naszego grona.
Zapoznajcie się z historią i statutem stowarzyszenia.