Zarząd stowarzyszenia

OBECNY ZARZĄD

Prezes Zarządu: Piotr Marciniak
Członek Zarządu: Anna Stybaniewicz-Pik
Członek Zarządu: Mariusz Szmagliński


HISTORIA ZMIAN W ZARZĄDZIE

Prezes Zarządu: Klaudia Kozłowska
Członek Zarządu: Czyżyk Aniela
Członek Zarządu: Mariusz Szmagliński

 

w dniu 12 października 2011 r. nastąpiła zmiana w składzie zarządu:

Prezes Zarządu: Aniela Czyżyk
Członek Zarządu: Anna Stybaniewicz-Pik
Członek Zarządu: Mariusz Szmagliński

 

w dniu 20 września 2017 r. nastąpiła zmiana w składzie zarządu:

Prezes Zarządu: Piotr Marciniak
Członek Zarządu: Anna Stybaniewicz-Pik
Członek Zarządu: Mariusz Szmagliński