Zakładanie terenów zieleni w postaci wprowadzania zadrzewień oraz trwałych muraw i trawników o cechach półnaturalnych

W 2018 roku Stowarzyszenie Pro Scholae przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowało przedsięwzięcie pn. „Zakładanie terenów zieleni w postaci wprowadzania zadrzewień oraz trwałych muraw i trawników o cechach półnaturalnych” w ramach programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2018.

Przedsięwzięcie zrealizowano w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola na obszarze 4800 m².

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 16.000,00 PLN, w tym:

  • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wyniosła 30 % (4.800,00 zł),
  • udział własny Stowarzyszenia Pro Scholae w Tucholi wyniósł 70 % (11.200,00 zł).

Przedsięwzięcie wykonano w okresie od 01.04.2018 r. do 31.10.2018 r.

Efekt rzeczowy i ekologiczny przedsięwzięcia został osiągnięty poprzez wykonanie następujących czynności:

  • renowacji trawnika na obszarze 900 m²,
  • renowacji trawnika przed budynkiem gospodarczym szkoły na obszarze 480 m²,
  • renowacji trawnika prze budynkiem internatu na obszarze 200 m²,
  • renowacja trawnika przed budynkiem szkoły na obszarze 3220 m².

 
Pełna wersja artykułu dostępna tutaj.