Spotkanie z tworcami ksiażki i albumu

Spotkanie z tworcami ksiażki i albumu
foto Mirosław Kłosowski