Zebrani w dniu 12.10.2011 r. w Tucholi członkowie stowarzyszenia postanawiają powołać od 01.11.2011 roku w skład Zarządu Stowarzyszenia PRO SCHOLAE następującą osobę:

  • Członek Zarządu: Anna Stybaniewicz-Pik

Sekretarz
Przewodniczący

Zebrani w dniu 12.10.2011 r. w Tucholi członkowie stowarzyszenia postanawiają powołać od 01.11.2011 roku w skład Zarządu Stowarzyszenia PRO SCHOLAE następującą osobę:

  • Prezes Zarządu: Aniela Czyżyk

Sekretarz
Przewodniczący

Zebrani w dniu 20.06.2011 r. w Tucholi członkowie Stowarzyszenia PRO SACHOLAE po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym działalności Zarządu za 2010 rok przedstawionym przez Zarząd oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu członków postanawiają udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.